اخبار عمومی | سایت اطلاعات مکانی آبفا شیراز

اخبار عمومی

آخرین بروز رسانی: جمعه 28 خرداد 1400

آبفا شیراز منتخب عنوان مقاله برتر در اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی درعلوم زمین

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا شیراز،در اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم

انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه تبادل اطلاعات مکانی شهر صدرا فیمابین این شرکت و شرکت عمران شهر جدید صدرا

با عنایت به اهمیت و لزوم تبادل اطلاعات مکانی در زمینه در مهرماه 95 بین این شرکت و شرکت