اهم اقدامات و فعالیت ها | سایت اطلاعات مکانی آبفا شیراز

اهم اقدامات و فعالیت ها

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 16 فروردين 1400

 سال 91 و 92 :

انجام پروژه برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی کلیه عوارض و تاسیسات شبکه آب و فاضلاب مناطق تحت پوشش شرکت آبفا شیراز

 

سال 92 و93 :

انجام پروژه طراحی نرم افزار اطلاعات مکانی تحت وب(WebGIS)

که به عنوان یک نرم افزار WebGIS از طریق نرم افزار GIS در این پروژه، داده های مکانی بهنگام پایگاه داده گزارش ساز مکان محور می باشد در اختیار کاربران حوزه های مختلف قرار گرفت

 

سال 94 :

برداشت و ترسیم گپی شیر آلات و پروژه خدمات تکمیلی موارد باقیمانده اطلاعات مکانی شرکت آبفا انجام ازبیلت ها و نقشه های پایه شبکه آب و فاضلاب در محیط شبکه آب و فاضلاب و ساماندهی نقشه های طراحی

 

سال95 :

اجرای پروژه تکمیل سامانه اطلاعات مکانی تحت وب شرکت آب و فاضلاب شیراز

راه اندازی سامانه ثبت موقعیت مکانی تماس های گرفته شده با سامانه122

تکمیل سامانه اطلاعات مکانی شهر جدید صدرا

 

سال99 :

تهیه نقشه های پایه شهرستان شیراز پس از ابلاغ محدوده تحت پوشش جدید شامل : 1-نقشه تراکم جمعیتی بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن2-نقشه جدید مناطق تحت پوشش از قبیل شهرها، بخش ها، دهستان ها و روستاه ها3-دانلود و بارگذاری تصاویر ماهواره ای مناطق تحت پوشش

آنالیز پتانسیل فروش انشعابات فاضلاب در بازه های زمانی یک ماهه و ارسال به معاونت خدمات مشترکین و مدیران مناطق

کنترل مستمر اطلاعات مکانی پروژه های اجرایی آب و فاضلاب و بروز رسانی نقشه های شبکه آب و فاضلاب

کلمات کلیدی: 
اهم، GIS، اقدامات، فعالیت، آبفا، شیراز