مقالات | سایت اطلاعات مکانی آبفا شیراز

مقالات

آخرین بروز رسانی: دوشنبه 16 فروردين 1400

 پیاده سازی GIS در شرکت آب و فاضلاب شیراز، سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران دانشگاه شیراز، آذر 99.

 (فایل PDF  حجم 619KB)

 

 مدیریت فشار در شبکه های توزیع آب با استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی و پایگاه داده مکانی متن باز (مطالعه موردی: شهرک گلستان شیراز) نشریه آب و توسعه پایدار، اسفند 96. 

 (فایل PDF  حجم 2821KB)


بررسی انواع نقشه های پایه مورد استفاده در شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی،  چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی درصنعت آب و برق ، 1396.

 (فایل PDF حجم  838KB)


روند مناسب پیاده سازی و بکارگیری GIS در شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی درصنعت آب و برق ، 1396.

(فایل PDF حجم  848KB)

 

کابرد سیستم اطلاعات مکانی در حوزه مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شیراز، اولین کنفرانس ملی سنجش از  دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین، دانشگاه شیراز، 1395.

(فایل PDF حجم  899KB)

 

مدیریت بهینه شبکه ­های توزیع آب با تلفیق سامانه اطلاعات مکانی و نرم افزارهای تحلیل شبکه، اولین کنفرانس ملی سنجش از  دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین، دانشگاه شیراز، 1395.

(فایل PDF حجم  1302KB)


پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی و کاربرد آن در مدیریت شهری و تصمیم سازی های شرکت های آب و فاضلاب شهری، نشریه آب و توسعه پایدار، اسفند 1394.

(فایل PDF حجم: 1117KB)

 

پیاده­ سازی و ایجاد ارتباط برخط پایگاه داده GIS با پایگاه داده مشترکین، آزمایشگاه، اتفاقات و ارائه سرویس­های مکانی به این نرم افزارها، سومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت آب و برق، ساری، 1394.

(فایل PDF حجم  648KB)

 

کاربرد GIS در شبکه توزیع آب شهری و مدیریت اطلاعات مشترکین, همایش ژئوماتیک 89، اردیبهشت 1389، سازمان نقشه برداری کشور، تهران.

(فایل PDF حجم 279KB)

 

کاربرد مدل LUR در تخمین آلاینده­های CO و PM10 (مطالعه موردی شهر تهران)، همایش ژئوماتیک 89، ارديبهشت 1389، سازمان نقشه برداری کشور، تهران.

(فایل PDF حجم 1166KB)

کلمات کلیدی: 
مقالات، GIS، آبفا، شیراز